Ejby får en støtteforening

Lokaludvalg logoPå det førstkommende møde i Lokaludvalget som afholdes den 15. juli ser en ny Ejby-forening dagens lys – nemlig ”Ejby Støtteforening”. Foreningen har ét formål, nemlig at yde økonomisk støtte til aktiviteter indenfor rammerne af Ejby Lokaludvalgs virkeområde.

Baggrunden er, at Lokaludvalget som organisation ikke kan søge tilskudsmidler udefra. Da vi imidlertid forventer, at der bliver behov for kolde kontanter til forskellige initiativer fremover, så vælger vi allerede nu at etablere en sådan forening til at understøtte lokaludvalgets arbejde.

Foreningen er nært knyttet til lokaludvalget. Således vælges bestyrelsen blandt lokaludvalgets medlemmer, og der kan alene ydes støtte i det omfang, lokaludvalget godkender det.

Enhver borger kan blive medlem – det er gratis, og der er ingen forpligtelser. Personer, der er bosat uden for lokaludvalgets geografiske dækningsområde, virksomheder, forretningsdrivende m.v. er særdeles velkomne som medlemmer mod betaling af et mindre kontingent. Hver indkommet krone skal i henhold til vedtægterne anvendes til gavn for Ejby.

Du kan læse vedtægterne her