Hvad kan en landsbypedel lave i Ejby?

handyman

Kommunen er i øjeblikket i gang med at undersøge, om de evt. kan starte nogle landbypedelordninger op. En ordning hvor kommunen vil stille en pedel til rådighed for os, til at løse opgaver rundt omkring i byen.

Det er endnu ikke sikkert, at det kan blive til noget, men for at kunne tage beslutningen på det rette grundlag, vil kommunen gerne høre lidt mere om, hvilke opgaver vi kunne forestille os, at vi har til en sådan pedel. Det kunne både være i bybilledet, men det kunne også være ude i de enkelte foreninger.

Landsbypedellen vil kunne løse mange forskellige opgaver. Der er dog nogle begrænsninger fra kommunens side.
Pedellen må ikke lave:

 • Opgaver for private personer 
 • Større håndværksmæssige opgaver (som står i konkurrence med private virksomheders ydelse) 
 • Opgaver, som kræver autorisation (fx visse el-installationer)

Kom med masser af forslag
En opgave skal beskrives kort og præcist efter denne opskrift:

 1. Beskriv opgaven 
 2. Angiv adresse på stedet 
 3. Beskriv hvad formål udførslen tjener 
 4. Opgaven udføres i samarbejde med (angiv forening/lokaludvalg + kontaktperson)

En beskrivelse kunne se sådan her ud:

 1. Renovere bænke og borde i Vesterskoven. Alle siddepladser og spisepladser skal slibes ned og have træbehandling, så de holder mange år endnu. 
 2. Vesterskoven 
 3. Byens beboere – store som små – benytter Vesterskoven til udflugter, og medbringer gerne kaffe og madpakker. Med dette tiltag vil vi sikre, at alle får en god oplevelse på turen og at vores grønne områder forbliver attraktive. 
 4. Ejby Lokaludvalg, Lars Bak

Lokaludvalget sender alle forslag videre Senest fredag den 17. oktober skal I sende forslag til opgaver. De skal sendes til lokaludvalg@ejby.dk. Så sørger vi for, at kommunen hører vores ønsker.