OMRÅDEFORNYELSE

Hvad er områdefornyelse
Områdefornyelse er et begreb under byfornyelsesloven som administreres af udlændinge- integrations- og boligministeriet. Som udgangspunkt rummer loven primært to hovedpuljer – områdefornyelse og bygningsfornyelse.

Kommuner i hele landet kan ansøge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

En forudsætning for støtten er, at borgere og interessenter i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler i processen kan opnås et medejerskab hos de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører.

Nyhed om Områdefornyelse 

Program for Områdefornyelse