PROJEKTORGANISATION

Der er nedsat en styregruppe bestående af følgende personer:

Niels Bebe

Formand TU

Flemming Worsoe

Næstformand

Mogens Duus,
Sidsen Kofoed Suppleant for Mogens D. frem til årsskiftet 2016/2017

Formand for Ejby Lokaludvalg

Lars Bak

Ejby Lokaludvalg

Christian Barslund

Formand Ejby Handel

Jørgen Hansen

Ejby Handel, Citychef

Alex Gren

Formand Boligforeningen Lillebælt

Jørgen Knudsen

Plan og Byggechef, Middelfart kommune

Kristian Kipp

Arkitekt m.a.a. Middelfart Kommune

Kurt Christensen

Arkitekt m.a.a. sbs rådgivning

Gruppen skal styre og sikre, at de initiativer som er omtalt i programmet bliver ført ud i livet sammen med de nedsatte arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupper
I september måned blev der i forbindelse med et større borgermøde om projektet Der er nu nedsat 3 arbejdsgrupper hvor tanken er at kvalificere områdefornyelsesprogrammet – som kan downloades.

De 3 nævnte arbejdsgrupper grupper er følgende:

1. “Den glade pose” – tanken er at undervejs i processen med at planlægge og gennemføre områdefornyelsen i Ejby, vil der blandt borger, foreninger og institutioner opstå gode forslag og idéer til nye tiltag, der ikke er bragt på banen i programfasen.

Der er afsat ca. 100.000 kr. hvert år – de næste 5 år – som løbende kan anvendes til sådanne projekter, fremsat af de aktører der deltager i områdefornyelsen. Der er således mulighed for at give økonomisk støtte (krav om medfinansiering) til borgerinitierede projekter, som hurtigt kan gennemføres og give stor synlighed i bybilledet i Nørregade, ved Stationsområdet eller i Ejby Parken.

2. Ejby parken – tanken er, at gruppen skal bidrage med konkrete ideer baseret på den ramme som er angivet i programmet. Elever fra Ejby – Skole har også bidraget med input. Ideerne skal udgøre en prioriteret bruttoliste – hvad kan vi realisere med områdefornyelsesmidler og hvad vil og kan vi på sigt hvis der tilføres flere midler gennem fondsansøgning eller sponsorering. Gruppen skal også på sigt bidrage med at sikre at der løbende er liv i parken gennem initiativer.

3. Byrum og sammenhæng. Gruppen arbejder tilsvarende ud fra de rammer som er afstukket i programmet og bidrager med konkrete tiltag til hvordan de centrale del af byen – Nørregade – og området ved Superbrugsen og ned mod station. Hvordan sikres der sammenhæng i denne del af byen og hvad skal bidrage til at skabe byliv og attraktivitet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *