Ejbys historie

Ejby – en stationsby opstår
De ældst synlige bygninger finder vi i Gl. Ejby, hvor klokketårnet i Ejby kirke sandsynligvis er fra det 13. århundrede.. På ældre kort nævnes Ejby som Egby – formodentlig med henvisning til områdets mange egetræer.

Jernbanen kommer
Den 7. september 1865 indvies den første jernbane tværs over Fyn mellem Strib (Middelfart) og Nyborg, og hvor jernbanen krydser den nord- sydgående landevej mellem Assens og Bogense opstår stationsbyen Ejby, godt 1 kilometer syd for Gl. Ejby. Hvor de to færdselsårer krydser hinanden opstår en holdeplads – og de få daglige tog standser ved ”Ejby Holdeplads og Brevopsamlingssted”. Byens første bygning opføres syd vest for jernbaneoverskæringen og indrettes som gæstgiveri.  (Se foto)

Ejby gæstgiveri ca. 1890

Ejby gæstgiveri ca. 1890

 
Forretningslivet blomstrer
Loven om næringsfrihed i 1862 tillader at købstædernes eneret til handel ophæves, og disse aktiviteter kan nu etableres i bl.a. de opståede ”stationsbyer”. Driftige og fremsynede forretningsfolk etablerer sig omkring banen, og i 1866 åbner den første slagterforretning og snart følger en urmagerforretning.

Årtier senere er landbrugets produktion efterhånden blevet omlagt til et eksportorienteret erhverv med en øget pengeøkonomi og et stigende behov og efterspørgsel på forretninger med købmand, skomager, skrædder, bager, frisør o.s.v.  Det var ikke unormalt at flere erhverv kunne etableres i samme bygning. 

Den store vækst kommer i perioden 1890-1920, hvor håndværks- og produktionssteder, servicefag og foreninger skyder op. Bl.a. kan nævnes teglværk, savværk, læge, sagfører, sparekasse, bibliotek, apotek, tilladelse til afholdelse af 2 årlige markeder, håndværker- og industriforening, elværk, rebslageri, centralskole med realafdeling, teknisk skole.

Banebroen kommer til
En viadukt bygges i 1911-12 (se foto). I dag kendt som Banebroen. Broen bygges samtidig med anlæggelse af dobbeltsporet over Vestfyn, som en nødvendighed for den øgede tog- og vejtrafik.

Viadukten år 1912-15

Viadukten år 1912-15

Ny byggestil
Byggestilen frem til 1914 ændres fra de små lave beboelses- og håndværkerhuse (se foto), på begge sider den grusbelagte landevej, til adskillige store 2-etagers, prangende forretningsejendomme med kviste, hjørnetårne og karnapper. Bygningerne opføres især i røde mursten. Byens første bygning rives ned, men fremstår i 1901 som en firlænget købmandsgård med foderstof- og trælasthandel, gæstgiveri og hotel. I 2012 er bygningskomplekset borte og erstattet af Rema 1000 bygningen.

Ejby omkring år 1900 (Kingstrupvej)

Ejby omkring år 1900 (Kingstrupvej)

I dag er Gl. Ejby og Ejby Stationsby vokset sammen til en enhed og fremmede personer som kører ad hovedgaden gennem byen fornemmer en større by end den faktisk er, da den sammenhængende bebyggelse strækker sig 3,5 – 4 kilometer i længden. Dog er bebyggelsen mindre i bredden.
Svend Amlund
13.02.2014

Kildeangivelse:
Lokalhistorisk arkiv, Brenderup