Realdania udbyder en ny pulje: De nye folkerum – Frist: 28.11.22

Del med dit netværk her

Realdania udbyder en ny pulje: De nye folkerum

Puljens formål: De nye folkerum er en pulje til jer i foreninger, NGO’er og andre grupper af frivillige, der fyldte tomrummet i coronatiden ud med nye projekter og aktiviteter, fordi vi ikke kunne mødes i rum og bygninger på samme måde som før. Puljen er til jer, som gerne vil opretholde og videreudvikle disse. Under en fælles betegnelse kalder Realdania dem ‘De nye folkerum’, og fonden vil gerne støtte disse med en samlet pulje på 2 millioner kroner. 

Ansøgere: foreninger, NGO’er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter eller stået i spidsen for projekter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde. De kan enten være skabt af jer selv eller være en del af et samarbejde med andre aktører som for eksempel biblioteker, kommuner, institutioner, menighedsråd, museer eller teatre. 

Der støttes: inden for fire fokusområder: 

  • Kulturen i nye rammer 
  • Bynær natur og grønne mødesteder 
  • Nye nabofællesskaber 
  • Fremtidens foreningsliv 

Se mere om disse fire områder på fondens hjemmeside.

Tilskud: Der er i alt 2 mio. kr. i puljen, og det er muligt at søge op til 100.000 kr. inkl. moms pr. projekt eller aktivitet.  Pengene kan blandt andet bruges til: 

  • Udgifter til inventar og mindre byggeprojekter som for eksempel shelters, pavilloner eller udekøkkener 
  • Køb af software og udstyr, som understøtter digitale løsninger 
  • Udgifter til at oplære frivillige og øge deres kompetencer på områder, der er relevante for aktiviteten 
  • Honorarer til konsulenter, som kan hjælpe med at løse konkrete opgaver, hvor der er brug for ekspertviden (f.eks. brug af digitale programmer, formidling og undervisning) 

Ansøgningsfrist: 28. november 2022. Svar på ansøgning i februar 2023.

Flere informationer og ansøgning: https://realdania.dk/soeg-stoette/folkerum