Søg Friluftsrådet for tilskud. Frist: 15.9.2022

Del med dit netværk her

Søg Friluftsrådet for tilskud

Formål med Friluftsrådets støtte: at støtte initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens friluftsliv og naturforståelse.

Ansøgere: alle kan ansøge.

Der støttes:
– Fysiske rammer for friluftslivet
– Vandfriluftsliv
– Børn og unges friluftsliv

Tilskud: Min. 20.000 kr. For projekter t.o.m. 50.000 kr. forventes ingen medfinansiering. For projekter over 50.000 kr. er der krav om egenfinansiering eller medfinansiering fra andre tilskudsgivere på 30 %. For alle 3 støtteområder er der til alle ansøgningsrunder tilsammen ca. 50 mio. kr. Der gives tilskud til faciliteter, udstyr, materialer og andet.

Ansøgningsfrist: Den 15.9.2022

Læs mere om tilskuddet og din ansøgning her.