Søg Friluftsrådets pulje ”Sammen i naturen” – frist: 15.2.2022

Del med dit netværk her

Søg Friluftsrådets pulje ”Sammen i naturen”

Puljens formål: at yde tilskud til friluftsaktiviteter, der styrker fællesskaber og trivsel i naturen.

Hvilke projekter kan få tilskud? Puljen støtter projekter, som fremmer fællesskaber og styrker målgruppens fysiske, mentale og sociale sundhed gennem friluftsaktiviteter og naturoplevelser.

Der kan eksempelvis være tale om aktiviteter på tværs af generationer eller for målgrupper (såsom ældre eller studerende), som på grund af corona-krisen har haft svært ved at være en del af sociale fællesskaber. Her kan aktiviteter i det fri være en del af løsningen.

Det prioriteres generelt at støtte initiativer, der udføres i samarbejde mellem flere aktører, eller initiativer, som er forankret i frivillige foreninger.

Hensynet til at fremme friluftslivet for det bredest mulige udsnit af befolkning kan dog i nogle tilfælde medføre, at projekter uden inddragelse af frivillige eller foreningsliv vil kunne imødekommes.

Hvem kan søge? Projekter, som er forankret hos myndigheder eller i centrale forvaltningsenheder i stat, region eller kommune, støttes ikke.

Økonomi:  Der er i alt afsat 3 millioner kroner i puljen. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 100.000 kroner. For tilskud til og med 50.000 kroner er der ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel. For tilskud over 50.000 kroner er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent.

Der kan eksempelvis søges om støtte til:

 • udstyr, materialer og faciliteter, der understøtter aktiviteterne i naturen
 • kompetenceudvikling af frivillige
 • markedsføring og synliggørelse af tilbuddet over for målgruppen.

Hvad lægger Friluftsrådet vægt på? Med henblik på prioritering af de indkomne ansøgninger foretages en samlet vurdering af den enkelte ansøgning, hvori følgende parametre indgår:

 • Styrket fællesskab og trivsel i naturen: I hvor høj grad skaber projektet et nyt, lokalt tilbud om friluftsaktiviteter i naturen, hvor fokus er på fællesskab og trivsel?
 • Målgruppe og efterspørgsel: Vil projektet være til gavn for en bred målgruppe? Rækker projektet ud over ansøgers egen kreds? Er projektet målrettet grupper, hvis trivsel og sundhed er særligt udfordret, eksempelvis som følge af corona-situationen?
 • Samarbejde og forankring: I hvor høj grad er der tale om et lokalt forankret samarbejde, hvor flere aktører indgår aktivt i planlægning og udførelse?
 • Frivilligt engagement: I hvor høj grad er frivillige involveret i planlægning, etablering og efterfølgende drift af projektet? 
 • Holdbarhed: Har projektet en længerevarende effekt – også efter at det er gennemført? Hvordan sikres aktiviteternes fremtidige drift?
 • Finansiering: Hvad er behovet for finansiering? Er der lagt en realistisk finansieringsplan?

Hvad støttes ikke?

 • Der gives ikke tilskud, hvis dette erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • Aktiviteter/udgifter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • Projekter, hvor det kun er en begrænset kreds, som har adgang eller brugsret, f.eks. foreningens egne medlemmer
 • Projekter med et kommercielt sigte
 • Personligt ejet udstyr
 • Udgifter afholdt inden ansøgningstidspunktet
 • Aktiviteter uden for Danmark
 • Sportsanlæg, konkurrenceidræt og almindelige udendørs legeredskaber såsom gynger, vipper og rutsjebaner.
 • Renovering og udskiftning af eksisterende faciliteter
 • Intern løn i den ansøgende organisation.

Ansøgningsfristen er den 15. februar 2022. Der kan forventes svar 3-4 måneder efter ansøgningsfristen. 

Flere informationer og ansøgning: https://friluftsraadet.dk/sammen-naturen