Søg Nordea-fondens delepulje – Ingen ansøgningsfrist

Del med dit netværk her

Søg Nordea-fondens delepulje

Formål med puljen: Gennem Nordea-fondens Dele-pulje kan lokale foreninger og organisationer i hele Danmark søge støtte til udstyr, der kan deles i nabolaget, lokalsamfundet eller lånes ud til medlemmer. Fællesnævneren er at stimulere fællesskaberne, så flere inviteres indenfor.

Ansøgere: Lokale foreninger som kolonihaveforeninger, bylaug, beboerforeninger, lokalråd, borgerforeninger, andelsboligforeninger, grundejerforeninger, spejdergrupper, idrætsforeninger m.fl.

Der støttes: Indkøb af deleudstyr, som står til rådighed for lokale fællesskaber.

Eksempler på deleudstyr kan være: Deleplæneklipper i kolonihaven, låneinstrument til garden, lånekajak ved den lokale strand, grejkassen til spejderforening/naturområde, låne skateboard og hjelm til skaterparken eller mobilt lys- og lydudstyr, der deles af flere foreninger i lokalområdet.  I kan f.eks. søge om støtte til:

  • Deleudstyr til lokale fællesskaber, der går sammen om at dele (f.eks. værktøj, haveredskaber, fællescykler, bøger, telte, lyd- og lys-udstyr m.v.).
  • Låneudstyr til foreninger, der rækker ud til og åbner deres fællesskab op for nye medlemmer (f.eks. via indkøb af låneudstyr som musikinstrumenter, idrætsudstyr, grej m.v.).
  • Grejkasser eller udstyr til aktivering af faciliteter eller naturområder.

Økonomi: Der er i alt 5 mio. kr. i puljen og den kan søges i hele 2023 eller indtil puljen er tom. Der uddeles maks. 15.000 kr. per projekt

Der støttes bl.a. ikke: Fællesskaber med under 15 brugere/deltagere. Foreningsdrift – herunder fornyelse/udskiftning af udstyr til eksisterende brugere uden fokus på at inkludere nye deltagere i fællesskabet. Indkøb af udstyr eller materialer med kort levetid.  Enkeltstående events og begivenheder. 

Ansøgningsfrist: Ingen frister. Man får svar inden for 4 uge.

Flere informationer og ansøgning: Dele-puljen | Nordea-fonden (nordeafonden.dk)