Søg Nordea-fondens ”Her gror vi” pulje – Frister: 16.11.2022 og 22.2.2023

Del med dit netværk her

Søg Nordea-fondens ”Her gror vi” pulje

Formål med puljen: At støtte projekter, som får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse.

Hvem kan søge? Alle almennyttige organisationer kan søge puljen. Dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner.

Økonomi: Der er i alt 50 mio. kr. i puljen. Foreninger kan søge mellem 200.000 kr. og  1 mio. kr. til projekter. 

Er projektet offentligt (kommunalt, regionalt eller statsligt) stilles der krav om mere end 50 pct. egenfinansiering.

Ved foreningsprojekter vil der afhængig af projektets størrelse og finansieringsbehov blive lagt stor vægt på, at der er fundet væsentligt med- og egenfinansiering (frivillige timer medregnes ikke som egenfinansiering).

Kriterier for at komme i betragtning for støtte:

 • Skabe flere gode liv i byerne (+200 indbyggere i byen) ved at bidrage til mere bynatur, flere aktiviteter samt blå og grønne byfællesskaber. 
 • Være offentligt tilgængeligt, foregå udendørs i byen eller lige ved byen og komme mange til gode.  
 • Involvere og/eller tage afsæt i foreningsliv og frivillighed samt øge engagementet blandt byens borgere. 
 • Have fokus på miljømæssig og social bæredygtighed, herunder mangfoldighed, tilgængelighed, lokal sammenhængskraft og materialer. Find inspiration til bæredygtighed i jeres projekt her
 • Have opnået nødvendige tilladelser, eller kunne påvise en positiv dialog med relevante myndigheder, der understøtter, at det er realistisk at gennemføre projektet. 
 • Fremstå realistisk og økonomisk bæredygtigt i forhold til budget og finansiering, og der skal være redegjort for fremtidig drift og vedligehold, herunder økonomi. 
 • Være igangsat inden udgangen af 2024.

Fonden lægger derudover vægt på:

 • At projektet involverer lokalområdet (bydelen, kvarteret, forstaden, byen m.v.) og har bred lokal opbakning – f.eks. i form af lokale samarbejder, borgerinddragelse, støtteerklæringer, underskriftindsamlinger o.l.
 • At der er en bred og mangfoldig kreds bag projektet, og at dette er reflekteret i projektets organisering og projektgruppe, f.eks. ved en repræsentation af forskellige generationer, erhverv, foreninger og køn m.v. Find inspiration til at skabe mere mangfoldighed i jeres projekt her
 • At projektet afdækker, indtænker og tager hensyn til forskellige brugergruppers behov og ønsker i det samme område. 
 • At projektet bidrager til et udendørs og aktivt byliv året rundt. 
 • At løn og honorar, som medgår til projektets realisering, kun udgør en mindre del af den ansøgte støtte. 

Der støttes ikke

 • Projekter som udelukkende har fokus på anlæg-, biodiversitet-, byforskønnelse- og klimasikring uden tilknyttede borgerrettede aktiviteter. 
 • ‘Grå’ projekter uden tilknytning til bynaturoplevelser – f.eks. fitnessanlæg, boldbaner, multibaner, kunstgræsbaner, skaterbaner, alm. legepladser m.v. 
 • Projekter, der kan karakteriseres som kommunale, regionale og statslige kerne-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver. 
 • Driftsrettede omkostninger. 
 • Aktiviteter, der er afviklet eller igangsat inden en eventuel uddeling. 

Sparringsmøder:

Mød os i København (4/10), Odense (5/10)Aalborg (11/10) og Aarhus (12/10). Tilmelding på hjemmesiden.

Webinarer

Få hjælp til jeres ansøgningsproces på fire gratis online webinarer:

 • 28. september kl. 16-17: Om puljen og gode råd til ansøgningen 
 • 25. oktober kl. 16-17: Inspiration til bæredygtighed i jeres projekt
 • 25. oktober kl. 17-18: Inspiration til organisering i jeres projekt
 • 1. november kl. 16-17: Om puljen og gode råd til ansøgningen 

Webinarerne er relevante for alle, der overvejer at søge Her gror vi-puljen. Tilmelding nødvendig.

Ansøgningsrunder: Puljen er opdelt i to ansøgningsrunder:1. runde: Frist 16. november 2022 med svar i marts 2023.2. runde: Frist 22. februar 2023 med svar i juni 2023.

Flere informationer og ansøgning: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/her-gror-vi-puljen