Søg Nordea-fondens ”Her gror vi”-pulje – Frister: 6.2.24, 5.3.24 og 16.4.2024

Del med dit netværk her

Søg Nordea-fondens ”Her gror vi” pulje

Formål med puljen: Nordea-fonden vil støtte borgerdrevne initiativer, som skaber flere grønne åndehuller og styrker fællesskabet i byen. Steder, hvor natur og mennesker kan gro side om side.

Ansøgere: Alle almennyttige organisationer kan søge puljen. Dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner. 

Der støttes:

Initiativerne skal komme mange til gode, bidrage til flere grønne og blå samlingssteder og styrke biodiversiteten i byerne.  Mellem boligblokkene, i byparken eller ved gadekæret. 

Det kan f.eks. være: 

  • Aktiviteter (udendørs) – der understøtter blå og grønne byfællesskaber og gerne med vægt på at fremme nye målgrupper og en mangfoldig deltagelse.
  • Faciliteter og anlæg – der muliggør aktiviteter i bynaturen, giver adgang til naturoplevelser og bidrager til mere bynatur. F.eks. drivhuse, shelters med hejs, maritime nyttehaver, højbede, byhaver, frugtlunde, mistbænke, å-terrasser, bade- og oplevelsesbroer, naturlegepladser, bålhytter, udekøkkener, handicapvenlige stier m.v.
  • Grej og udstyr – der understøtter aktiviteter i bynaturen. F.eks. haveredskaber, regnvandstønder, kompostbeholdere, borde, bænke, bistader, insekthoteller, legeredskaber, bestemmelsesduge, forstørrelsesglas, grejkasser, kanoer, hængekøjer, SUP-boards, fiskenet, vandkikkerter, snitteknive m.v.
  • Planter og frø – der understøtter dyrkningsfællesskaber, skaber mere bynatur og fremmer biodiversiteten. F.eks. hjemmehørende blomster, planter, træer, buske, vandplanter, grøntsagsfrø, stauder, krydderurter m.v.
  • Naturgenopretning – på land og i vand. F.eks. genslyngning af vandløb, genopretning af stenrev, etablering af lommeskove, vildenge, vandhuller og nye naturområder i byen.
  • Formidling – af lokal bynatur, biodiversitet, projektets aktiviteter mv. F.eks. QR-koder, infoskilte, uddannelse af biodiversitetsambassadører, bynaturvandringer, inspirations- og læringsmaterialer.

Biodiversitet og lokal inddragelse i projekterne er et krav. Fokus på bæredygtighed i projekterne herudover – både social og miljømæssig bæredygtighed – vil fremme mulighederne for støtte.

Lad dig også inspirere af tidligere støttede projekter her: https://nordeafonden.dk/det-har-vi-stoettet/her-gror-vi-puljen/her-gror-vi-stoettede-projekter

Økonomi: Der er 75 mio. kr. i puljen, og per projekt kan der gives 200.000-1.000.000 kr.

Ansøgningsfrist: Der er flere ansøgningsfrister:

  • 6.2.2024 med svar i marts
  • 5.3.2024 med svar i april
  • 16.4.2024 med svar i maj

Flere informationer og ansøgning: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/her-gror-vi-puljen