Søg Realdanias nye pulje ”Steder vi mødes” – Ansøgningsfrist: 10.1.2024

Del med dit netværk her

Søg Nordea-fondens nye pulje – Steder vi mødes

Formål med puljen: at udvikle mødesteder, der giver ældre mennesker bedre muligheder for at deltage i det sociale liv og fællesskab.

Ansøgere:  Kommuner, organisationer, institutioner, erhvervsdrivende, foreninger, ildsjæle og andre. Projektet skal være tydeligt lokalt forankret. 

Baggrund for puljen: Otte procent af den voksne befolkning føler sig ensomme, og i 2040 vil hver fjerde dansker være over 60 år. Det påvirker ikke kun den enkeltes livskvalitet negativt. Det har også store konsekvenser for samfundet, for sundhedsvæsenet og for sygefraværet i virksomhederne.  Realdanias erfaringer med at udvikle og udbrede seniorbofællesskaber viser, at ældre mennesker oplever højere livskvalitet, når de bor sammen med andre og dermed har god adgang til et fællesskab. I indsatsen ”Steder vi mødes” flyttes fokus fra boligen og ud i lokalsamfundets hverdagsliv.

Der støttes: En projektidé kunne f.eks. være en nyindretning eller ombygning af et lokale, som kan bruges til forskellige aktiviteter – samtidig med, at hverdagsfunktionen opretholdes. Det kunne også være hos den lokale købmand, apotek eller en stationsbygning, hvor et lokale kan indrettes til strikkeklub, læseklub eller fællesspisning. Eller blot til at få en kop kaffe sammen med andre. Eller det kunne være en aktivitetssal i tilknytning til et kommunalt sundhedshus eller et bibliotek.   

Man kan få støtte til ombygning, tilbygning eller nyindretning af eksisterende bygninger – ikke til nybyggeri. Man kan dog søge støtte til at etablere nye udendørs mødesteder til aktiviteter i det fri, f.eks. en overdækning.

Til udviklingsfasen kan der søges om konsulentydelser til at udvikle idekoncept, organisering, driftsmodel, finansiering m.m.

Tilskud: Op til 300.000 kr. til projektudvikling. Op til 5 mio. kr. til realisering af et projekt.

Informationsmøde: Den 1. november 2023 kan potentielle ansøgere og alle andre interesserede deltage i et online informationsmøde.

Ansøgningsfrist: Indsatsen ”Steder vi mødes” har to faser: I første fase kan man søge om støtte til at udvikle projektideer. 7-9 projekter vil blive udvalgt til at få støtte. 
I fase to kan man kun søge, hvis man har modtaget støtte i første fase. 

Puljen er åben for ansøgninger fra den 11. september 2023 og frem til den 10. januar 2024. Svar kommer i april 2024. Anden fase forventes at starte i foråret 2025. 

Flere informationer og ansøgning:https://realdania.dk/soeg-stoette/steder-vi-m%C3%B8des