Søg Småprojektspuljen 2023. Ingen ansøgningsfrist

Del med dit netværk her

Der er nu åbent for ansøgninger til Småprojektspuljen 2023

Formål med puljen: Med Småprojektspuljen vil Middelfart Kommune støtte mindre, almennyttige og bæredygtige projekter og tiltag i Middelfart Kommune. Under ”mindre” projekter forstår Middelfart Kommune projekter med omkostninger på maks. 50.000 kr. i alt.

Ansøgere: Puljen henvender sig til lokaludvalg, borgerforeninger, foreninger, klubber og lign.

Der støttes:
– Konkrete mindre anskaffelser til almennytte
– Borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen
– Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på samlingssteder og foreningers almennyttige faciliteter
– Beplantning af offentlige områder
– Juleudsmykning og anden udsmykning
– Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder for turister og tilflyttere
– Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
– Foldere
– Legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et større projekt)
– Kurser, fx førstehjælpskurser
– Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
– Mindre, nye events eller arrangementer

Tilskud: Hver ansøger kan maks. modtage 25.000 kr. fra 2023-puljen.

Ansøgning: Der skal anvendes ansøgningsskema, som findes på kommunens hjemmeside – følg linket her. Det kræver forenings-nem-id at søge. Læs ansøgningsvejledningen. Der kan søges løbende indtil puljen er tom.

Flere informationer: Småprojektspuljen (middelfart.dk)