Søg støtte hos Friluftsrådet – Ansøgningsfrist: 15.2.2024

Del med dit netværk her

Friluftsrådet støtter lokale projekter

Der støttes: projekter inden for 3 temaer

  1. Fysiske rammer for friluftslivet: Det kan fx være etablering af friluftsfaciliteter i eksisterende eller nye naturområder, såsom shelterpladser, bålhytter, fugletårne eller faciliteter, der imødekommer handicaps eller andre særlige behov hos målgruppen. Det kan også være oprettelse af baser med friluftsudstyr til udlån i en bredere kreds, eller stier og andre fysiske tiltag, som forbedrer adgangen til naturområder. 
  2. Vandfriluftsliv – Der kan f.eks. ydes støtte til faciliteter, som understøtter friluftsaktiviteter og adgang til vandet. Der kan også ydes støtte til udstyr til vandaktiviteter, lokale forløb om sikkerhed og vandtilvænning, eller formidling af naturen under vandoverfladen.
  3. Børn og unges friluftsliv – Der kan f.eks. være tale om skolehaver og andre initiativer, der gør det nemmere at flytte undervisningen ud i det fri. Det kan også være udstyr og faciliteter til nye aktiviteter i foreninger, der får flere børn og unge ud i naturen, f.eks. opstart af friluftsfællesskaber for naturuvante unge.
  4. OBS på Fokuspulje ”Nat i naturen”.

Se også tidligere støttede projekter under de 3 kategorier på nedenstående hjemmeside.

Ansøgere: Alle kan søge om tilskud. Det kan fx være lokale foreninger, organisationer eller kommunale og selvejende institutioner. Projekter, som er forankret i – og udføres af – centrale forvaltningsenheder i stat, region eller kommune, støttes ikke.

Tilskud: Minimum 20.000 kr. 20.000-50.000 kr. ingen medfinansiering nødvendigt. Fra tilskud på over 50.000 kr. forventes der en medfinansiering på 30 % (egne midler eller fx fondsmidler)

Ansøgningsfrist: 15. februar 2024 og 15. september 2024 (svar efter 3-4 måneder).

Flere informationer og ansøgning: Tilskud til projekter | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk)