Søg støtte hos TrygFonden – Ansøgningsfrist: 01.03.2024 og 01.09.2024

Del med dit netværk her

Søg støtte til dit projekt hos TrygFonden

Fondens formål: TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark.

Ansøgere: Institutioner, foreninger, myndigheder, forskere.

Der støttes: Der støttes forskning, kurser, udstyr og projekter inden for fondens fem støtteområder, som er:

1 – Børn og unge skal kunne udfolde deres potentiale

Fonden vil arbejde for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor der er plads til dem. Et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv.

 • Klar til livet
 • Parat til uddannelse
 • Alle med fra starten
2 – Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv

Fonden vil arbejde for, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber.

 • Sundere liv
 • Tryg i arbejdslivet
 • Fællesskaber for alle
3 – Et trygt ældreliv

Fonden vil arbejde for et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre.

 • Flere gode leveår
 • Et godt liv som pårørende
4 – Tryghed i hverdagen

Fonden vil aktivere alle i Danmarks evne og lyst til at træde til og hjælpe – og tillid til at andre træder til, når der er behov.

 • Hjertestart
 • Reager på stroke
 • Respekt for vand
 • Forbyg indbrud
 • Digital tryghed
5 – Stærke rammer for tryghed

Fonden i vil øge danskernes tillid til og deltagelse i civilsamfund og demokrati og medvirke til at skabe en god offentlig debat om tryghed.

 • Styrk civilsamfund, debat og demokrati
 • Tryghed på dagsordenen

Fonden støtter ikke: projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser. 

Bevilling: Støtter både store og små projekter. Uddelte 626 mio. kr. i 2022.

Ansøgningsfrist: Til regionale projekter: 1. marts og, 1. september kl. 12.00 hvert år. 4 måneders sagsbehandling. For redningsstier kun 1.9.

 Flere informationer og ansøgning: www.trygfonden.dk