Søg støtte til “Underværker” hos Realdania – frist: 7.2.2022

Del med dit netværk her

Søg støtte til “Underværker” hos Realdania – frist: 7.2.2022

Er man en ildsjæl med en god idé til et projekt, søger man ved at lægge sit projekt op på kampagnens hjemmeside. Dernæst gælder det om at skabe opmærksomhed om idéen og få mindst 500 mennesker til at give den en stemme. Man samler stemmer ved at gøre opmærksom på projektet i lokalsamfundet, i lokalpressen, på sociale medier o. lign. Stemmerne skal gives på projektets side på underværker.dk.

Når stemmerne er i hus, er man sikker på, at projektet bliver vurderet af Underværkers jury og Realdania ved næste ansøgningsfrist. Husk, at stemmerne skal være i hus inden ansøgningsfristen.

Der støttes

Projektet, som tager udgangspunkt i en konkret bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur med kvaliteter, der er værd at bygge videre på.

F. eks.

· En nedlagt biograf, der genopstår som lokalsamfundets mødested

· En gammel motorfabrik, som forvandles til levende værksted for landsbyens opfindere

· En fælles nyttehave med udekøkken, som er ramme om fællesskabet i et udsat boligområde.

Med kampagnen Underværker har Realdania støttet mere end 280 frivillige projekter siden 2014.

En bevilling fra Underværker kan delvist bruges på ekstern arkitektfaglig rådgivning. Det er især relevant at tilknytte en arkitektfaglig rådgiver, når du vil restaurere og transformere en bevaringsværdig bygning. Rådgiver kan hjælpe med tegninger og visualiseringer, anlægsbudget og udbud samt dialog med myndighederne om de rette tilladelser til byggeriet og med byggestyring.

NB: Det er ikke nødvendigt at have en rådgiver med i ansøgningen til Underværker. Det er nok at beskrive den gode idé.

Der støttes ikke: rent sociale, sundhedsmæssige, idræts- eller fritidsformål. Der kan heller ikke søges støtte til drift, erhvervelse af ejendom/grund, inventar/møbler, kunst og lignende.

 Økonomi: Der kan maksimalt søges 1 mio. kr. til et projekt. Alt efter projektets størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering.

Ansøgningsfrist: Der er åbent for ansøgninger nu. Fristen er den 7. februar 2022 kl. 12.00.

 Flere informationer og ansøgning: https://undervaerker.dk/opret-projekt