Søg tilskud fra Friluftsrådets pulje “Fordybelse i naturen” – ansøgningsfrist: 15.2.2022

Del med dit netværk her

Søg Friluftsrådets pulje ”Fordybelse i naturen”

Puljens formål: at yde tilskud til lokale initiativer, der øger målgruppens naturforståelse og engagement i naturen.

Hvilke projekter kan få tilskud? Puljen støtter projekter, der aktivt formidler naturen og styrker naturforståelsen for specifikke målgrupper. Det kan f.eks. være

 • projekter, som engagerer befolkningen i at skabe øget biodiversitet/mere vild natur på offentligt tilgængelige arealer
 • projekter, som afvikler kurser, hvor frivillige uddannes til naturguider

Det er et krav, at projektet er baseret på aktiviteter i det fri.

Det prioriteres generelt at støtte initiativer, der udføres i samarbejde mellem flere aktører, eller initiativer, som er forankret i frivillige foreninger.

Det prioriteres desuden at støtte projekter, der aktiverer børn og unge.

Hensynet til at fremme friluftslivet for det bredest mulige udsnit af befolkningen kan dog i nogle tilfælde medføre, at projekter uden inddragelse af frivillige eller foreningsliv vil kunne imødekommes. 

Hvem kan søge? Projekter, som er forankret hos myndigheder eller i centrale forvaltningsenheder i stat, region eller kommune, støttes ikke.

Tilskud: Der er i alt afsat 3 millioner kroner i puljen. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 100.000 kroner. For tilskud til og med 50.000 kroner er der ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel. For tilskud over 50.000 kroner er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent.

Der kan søges tilskud til udstyr, materialer og andre eksterne ydelser. I mindre omfang kan der søges om lønmidler til ekstern bistand.

Hvad lægger Friluftsrådet vægt på? Med henblik på prioritering af de indkomne ansøgninger foretages en samlet vurdering af den enkelte ansøgning, hvori følgende parametre indgår:

 • Styrket naturforståelse: I hvor høj grad skaber projektet nye muligheder for naturforståelse og/eller nye måder at arbejde med naturforståelse på? Vil projektet øge målgruppens indsigt i naturen?
 • Målgruppe og efterspørgsel: Vil projektet være til gavn for en bred målgruppe? Har projektet fokus på målgrupper, der ikke i forvejen har stort kendskab til naturen? Er projektet særligt målrettet børn og unge?
 • Samarbejde og forankring: I hvor høj grad er der tale om et lokalt forankret samarbejde, hvor flere aktører indgår aktivt i planlægning og udførelse?
 • Frivilligt engagement: I hvor høj grad er frivillige involveret i planlægning, etablering og efterfølgende drift af projektet? 
 • Holdbarhed: Har projektet en længerevarende effekt – også efter at det er gennemført? Hvordan sikres aktiviteternes fremtidige drift?
 • Finansiering: Hvad er behovet for finansiering? Findes en realistisk finansieringsplan?

Hvad støttes ikke?

 • Der gives ikke tilskud, hvis dette erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • Aktiviteter/udgifter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • Projekter, hvor det kun er en begrænset kreds, som har adgang eller brugsret, f.eks. foreningens egne medlemmer
 • Projekter med et kommercielt sigte
 • Personligt ejet udstyr
 • Udgifter afholdt inden ansøgningstidspunktet
 • Aktiviteter uden for Danmark
 • Sportsanlæg, konkurrenceidræt og almindelige udendørs legeredskaber såsom gynger, vipper og rutsjebaner.
 • Renovering og udskiftning af eksisterende faciliteter
 • Intern løn i den ansøgende organisation.

Ansøgningsfristen er den 15. februar 2022. Der kan forventes svar 3-4 måneder efter ansøgningsfristen.

Flere informationer og ansøgning: https://friluftsraadet.dk/fordybelse-naturen