Søg tilskud fra Småprojektspuljen 2022

Del med dit netværk her

Småprojektspulje 2022

Formål med puljen: at støtte mindre, almennyttige og bæredygtige projekter og tiltag i Middelfart Kommune

Hvem kan søge? Lokaludvalg, borgerforeninger, foreninger, klubber

Hvad støttes?

 • Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: bænke, flagstænger, tidssvarende AV-udstyr til forsamlingshuse, infoskærme, skilte, hjertestartere m.m.
 • Borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen (husleje, invitationer, forplejning mv.)
 • Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på samlingssteder og foreningers almennyttige faciliteter, som fx badebroer, legepladser, fugletårne, forsamlingshuse, mødesteder mm.
 • Beplantning af offentlige områder
 • Juleudsmykning og anden udsmykning
 • Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder for turister og tilflyttere. Fx foldere, skiltning, opsætning af hjemmesider.
 • Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
 • Foldere
 • Legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et større projekt)
 • Kurser, fx førstehjælpskurser
 • Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
 • Mindre nye events eller arrangementer (lokale festivaler, byfester mv.)

Tilskud: Projekter/tiltag der søges om, skal have en udgiftsstørrelse under i alt 50.000 kr.

 • Projekter/tiltag på 2.500 – 25.000 kr. kan modtage 100 % i tilskud
 • Projekter/tiltag på 25.000 – 50.000 kr. kan maks. modtage 25.000 kr. i tilskud. Restbeløbet skal finansieres gennem egne midler, fondsmidler, sponsorer el. lign.
 • Projekter/tiltag under 2.500 kr. og over 50.000 kr. kan ikke modtage tilskud, da de ikke er omfattet af puljen.
 • Hver ansøger kan maks. modtage 25.000 kr. fra 2022-puljen. Man kan søge flere gange, så længe beløbet ikke overskrides.

Ansøgningsfrist: Ingen. Der kan søges løbende.

Betingelser, ansøgningsskema og flere informationer: findes her https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Smaaprojektspulje