Generalforsamling i 3F Seniorklubben Ejby

Torsdag den 21. marts afholder 3F Seniorklubben Ejby generalforsamling i Ejby Hallen.

Generalforsamlingen starter kl. 12, hvor der vil være servering af gule ærter. Cirka en time senere starter selve generalforsamlingen ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent/referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Kontigentfastsættelse
5. Indkomne forslag

På valg er: Ove Andersen, Anton Larsen, Ryon Jørgensen, Hans Peter Led Hansen samt suppleant: Niels Pedersen.
Bilagskontrollant: Ingelise Andersen
Suppleant for bilagskontrollant: Tonny Mikkelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Der afsluttes med bankospil (20 numre)

Tilmelding og betaling for spisning skal ske senest d. 7. marts. Tilmelding er efter først-til-mølle princippet og skal ske til Grete på tlf. 41 58 52 05 eller grete45@gmail.com

Dato

21. mar, 2024
Expired!

Tidspunkt

12:00 - 18:00

Lokation

Ejby Hallen
Halvej 5, 5592 Ejby

Seneste kommentarer