Generalforsamling i Ejby Lokaludvalg

Ejby Lokaludvalg afholder generalforsamling den 29. marts fra kl. 19-21 i Samlingssalen på Ejby Skole.

Alle er velkomne – tilmelding er ikke nødvendig.