Fonde og puljer

Del med dit netværk her

Her kan du finde en oversigt over fonde og puljer, som det er muligt at søge i Middelfart Kommune.

Søg støtte fra Nykredits Fond – ansøgningsfrist: 8.4.2022

Søg støtte fra Nykredits Fond – ansøgningsfrist: 8.4.2022

Nykredits Fond  Støtter: Projekter der tages i fællesskab af en gruppe borgere Projekter der er knyttet til boliger, bygninger eller nærmiljø. Projekter der bidrager til at opbygge mere levedygtige landsbyer eller mere inkluderende bymiljøer Projekter af...

Søg støtte til “Underværker” hos Realdania – frist: 7.2.2022

Søg støtte til “Underværker” hos Realdania – frist: 7.2.2022

Søg støtte til "Underværker" hos Realdania - frist: 7.2.2022 Er man en ildsjæl med en god idé til et projekt, søger man ved at lægge sit projekt op på kampagnens hjemmeside. Dernæst gælder det om at skabe opmærksomhed om idéen og få mindst 500 mennesker til at give...

Søg tilskud fra Småprojektspuljen 2022

Søg tilskud fra Småprojektspuljen 2022

Småprojektspulje 2022 Formål med puljen: at støtte mindre, almennyttige og bæredygtige projekter og tiltag i Middelfart Kommune Hvem kan søge? Lokaludvalg, borgerforeninger, foreninger, klubber Hvad støttes? Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: bænke,...

Søg tilskud hos Jyllands-Postens Fond – Frist: 13.2.2022

Søg tilskud hos Jyllands-Postens Fond – Frist: 13.2.2022

Jyllands-Postens Fond Støtter: sociale, kulturelle og samfundsgavnlige projekter. Fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke kan yde/yder hjælp i tilstrækkeligt omfang. Eksempler på tidligere støttede projekter: Følg linket herunder, og se i højre menu. Hvem kan...

Søg tilskud hos Trygfonden – frist: 1.3. og 1.9.2022

Søg tilskud hos Trygfonden – frist: 1.3. og 1.9.2022

Søg tilskud hos Trygfonden Fondens formål: TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark. Der støttes: Fonden har fået nye støttemål, som er 1 - Børn og unge skal kunne udfolde deres potentiale Fonden vil arbejde for, at alle...

Søg tilskud hos Albanifonden – ansøgningsfrist: 1.3. og 15.10.2022

Søg tilskud hos Albanifonden – ansøgningsfrist: 1.3. og 15.10.2022

Søg tilskud hos Albanifonden Formål: at støtte almennyttige formål i det syddanske område. Fonden støtter: o   Almennyttige formål af enhver art o   Ungdomsarbejde gennem spejderbevægelsen o   Sportsklubber o   Almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål...

Søg Friluftsrådets pulje ”Sammen i naturen” – frist: 15.2.2022

Søg Friluftsrådets pulje ”Sammen i naturen” – frist: 15.2.2022

Søg Friluftsrådets pulje ”Sammen i naturen” Puljens formål: at yde tilskud til friluftsaktiviteter, der styrker fællesskaber og trivsel i naturen. Hvilke projekter kan få tilskud? Puljen støtter projekter, som fremmer fællesskaber og styrker målgruppens fysiske,...