Generalforsamling i EIK Motion

Del med dit netværk her
Generalforsamling i EIK Motion

Den årlige ordinære generalforsamling i EIK Motion afholdes for alle foreningens medlemmer torsdag den 3. marts 2022 kl. 18.00.

Sted: Ejbyhallen

Efterfølgende er der spisning, tilmelding er nødvendig via onlinebooking senest 4 dage før.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab fra kassereren.
4. Adgangskontrol med ansigts genkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Padel Ejby