Skal du være med i Ejby Lokaludvalg?

Del med dit netværk her
Skal du være med i Ejby Lokaludvalg?

Ejby Lokaludvalg afholder Generalforsamling onsdag d. 29. marts kl. 19 på Ejby Skole. Alle er velkomne – tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan læse mere om Ejby Lokaludvalgs vedtægter lige her: ejby.dk/om-lokaludvalget

Dagsorden for generalforsamlingen:
Valg af ordstyrer og referent
Formandens beretning om aktiviteterne i 2022
Forventning til aktiviteter i 2023
Aflæggelse af regnskab for 2022
Budget 2023
Valg af 3 medlemmer af Lokaludvalget

I henhold til vedtægterne skal Lokaludvalget bestå af 5 eller 7 medlemmer. Pt. består Lokaludvalget af 5 medlemmer. På valg i 2023 er:
– Steffen Pedersen (Modtager genvalg)
– Niels Christian Rosenberg Beukel (Modtager genvalg)
– Christina Skovgaard (Modtager ikke genvalg)

Valg af minimum 2 suppleanter:

På valg er:
– Hanne Lindhardt (modtager genvalg)
– Mariane Andersen (modtager ikke genvalg)
– Dennis Led Hansen (modtager ikke genvalg)

Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Efter generalforsamlingen kåres vinderen af Prisen til Ejbys Forskønnelse. Det er kun de fremmødte, der kan stemme. Der trækkes lod om et gavekort på 500,- kr. til Ejby Handel blandt alle, der deltager i afstemningen. 

Padel Ejby