Ekstraordinær Generalforsamling i Ejby Støtteforening

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Ejby Støtteforening den 15. november kl. 17.00.

Generalforsamlingen finder sted på Ejby Brandstation, Anlægsvej 3 i Ejby.

DAGSORDEN:
1 Velkomst
2 Aflæggelse af foreløbigt regnskab for 2022
3 Gennemgang af indkomne forslag til vedtægtsændringer
4 Afstemning om vedtægtsændringer
5 Valg til bestyrelsen
6 Valg af revisor