Generalforsamling i Event Ejby

Du er hermed inviteret med til Generalforsamling i Event Ejby tirsdag den 6. februar 2024 kl. 18:00 på Kingstrupvej 45.

Den foreløbige dagsorden, jf. vedtægterne, er:

– Valg af dirigent og 2 stemmetællere
– Bestyrelsens beretning
– Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
– Evt. indkomne forslag
– Fremlæggelse af planer og budget for kommende år
– Valg af bestyrelse og suppleanter
– Valg af revisor og revisorsuppleant
– Fastsættelse af kontingent
– Evt.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 31. januar 2024 via mail til ejbyudvalget@gmail.com.

Og eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2024 – ligeledes på mail til ejbyudvalget@gmail.com.

Dato

06. feb, 2024
Expired!

Tidspunkt

18:00

Lokation

Kingstrupvej 45, 5592 Ejby
Kingstrupvej 45, 5592 Ejby

Seneste kommentarer