Generalforsamling i Event Ejby

Generalforsamling i Event Ejby

Event Ejby inviterer til generalforsamling mandag den 13. marts kl. 16:00 i Christians Herretøj (baglokalet). Foreløbig dagsorden jf. vedtægter: – Valg af dirigent og 2 stemmetællere – Bestyrelsens beretning – Fremlæggelse af regnskab til godkendelse...