bål spejder

Junior-Spejder (4. & 5. klasse)

Hver mandag går børn i 4. og 5. klasse til junior-spejder hos DDS Ejby Gruppe fra 18.00-20.00.

Juniorne giver den fuld skrue med bål, lejrliv og at lære at samarbejde i patruljer med andre jævnalderende. Der er desuden nogle årlige traditioner med luciaoptog på områdets ældrecentre og med at deltage i divisionens store sæbekasseløb.

Læs mere her.