Naturens Dag ved Ejby Mose

Kom og oplev Ejby Mose på Naturens Dag den 11. september!

Kl. 11:00 – 15:00 Ejby Mose, indgang til mosen ved Søndergaardsvej i Ejby (forlængelsen af Halvej ned mod Ejby Mose). Se skilte.

Her kan du komme og høre om Naturområde Ejby Mose og se nogle af de dyr, der kan findes i mosen.

Ejby Mose er et helt enestående bynært naturområde – ikke kun for Ejby, men for alle. Efter den store renovering i 2015 er der ikke sket meget i mosen. Hvad gør vi for at komme videre? Skal der oprettes en lokal ‘Mosegruppe’, et kogræsserlaug eller et storkelaug?

Kom og giv dit besyv med!

Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Middelfart afdeling

FLERE FUGLE I EJBY MOSE
Kl. 11:00 – 15:00 Madpakkehuset i Ejby Mose, Ejby Mose 61, Ejby

Her skal vi sammen sætte redekasser til stære, mejser, musvitter og flagermus op i Ejby Mose. Så vi kan få besøg af flere fugle.

Arrangør: Middelfart Vilde Kommune