Generalforsamling i Ejby Lokaludvalg

Tirsdag den 10. maj 2022 afholdes der generalforsamling i Ejby Lokaludvalg.

Tidspunkt: Kl. 19:00
Sted: Ejby Skole (Samlingssalen)

Dagsorden:
– Valg af ordstyrer og referent
– Formandens beretning for 2021
– Forventning til aktiviteter i 2022
– Aflæggelse af regnskab for 2021
– Budget 2022
– Valg til Bestyrelsen (2 medlemmer er på valg)
– Valg af suppleanter
– Valg af revisor og revisorsuppleant
– Eventuelt

Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig. Lokaludvalget er vært ved en kop kaffe, en øl eller en vand.

Kom og hør, hvad det er Lokaludvalget går og arbejder med og om de mange planer for 2022 og fremover. Der er ledige pladser i udvalget, og de har brug for dig, der vil gøre en forskel for Ejby – især inden for områderne Fællesskab, Bosætning, Natur og Branding.

Efter generalforsamlingen er der afstemning om “Prisen for Ejbys Forskønnelse”. Kun de fremmødte (ikke bestyrelsesmedlemmer) kan stemme.