Generalforsamling i Event Ejby

Event Ejby inviterer til generalforsamling mandag den 13. marts kl. 16:00 i Christians Herretøj (baglokalet).

Foreløbig dagsorden jf. vedtægter:
– Valg af dirigent og 2 stemmetællere
– Bestyrelsens beretning
– Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
– Evt. indkomne forslag
– Fremlæggelse af planer og budget for kommende år
– Valg af bestyrelse og suppleanter
– Valg af revisor og revisorsuppleant
– Fastsættelse af kontingent
– Evt.

Tilmelding senest 6. marts 2023 via mail: ejbyudvalget@gmail.com

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 27. februar på mail: ejbyudvalget@gmail.com

Dato

13. mar, 2023
Expired!

Tidspunkt

16:00

Lokation

Christians Herretøj
Nørregade 22, 5592 Ejby

Seneste kommentarer